Menu

Partnerrelatietherapie

Waarom partnerrelatietherapie?
In elke relatie ontwikkelen zich gedragspatronen die veelal zorgen voor structuur en veiligheid. Wanneer er sprake is van een negatief patroon kan de relatie haarscheurtjes oplopen die uiteindelijk kunnen resulteren in een breuk. Het onderhouden van een sterke relatie kost veel energie en tijd. Het is een leerproces zonder algemene succesformule. De reis die je als koppel maakt is er één van pieken en dalen. Gedurende deze reis kun je elkaar uit het oog verliezen waardoor de intense connectie vervaagt die er in het begin wel was. Tevens kunnen externe factoren van invloed zijn op de kwaliteit van de relatie. Dit kan ervoor zorgen dat je het gevoel hebt langs elkaar te leven. Anderzijds kunnen er ook irritaties ontstaan die onuitgesproken blijven of juist uitmonden in discussie en ruzie. Soms is het moeilijk om hier samen een goede oplossing voor te vinden en lijkt de relatie in een neerwaartse spiraal belandt te zijn.

Tijdens partnerrelatietherapie wordt inzicht gegeven in vastgeroeste patronen en interacties tussen de partners. De therapie maakt eenieder bewust van zijn of haar gedrag en de gevolgen hiervan. Hierbij wordt aandacht besteedt aan het leren herkennen van elkaars emoties, goede communicatie, eigen verantwoordelijkheid, acceptatie en respect. Dit kan de basis zijn voor een hernieuwde relatie waarin de balans tussen de partners hersteld wordt.

Wanneer partnerrelatietherapie?
Het moment waarop een koppel besluit in therapie te gaan is voor iedereen verschillend. De meeste stellen melden zich voor therapie op het moment dat ze het gevoel hebben vast te zitten in de relatie. Soms kan overspel de aanleiding voor therapie zijn of een gebrek aan intimiteit. Therapie kan eveneens worden ingezet bij twijfels over het voortzetten van de relatie. Spanningen, emoties en frustraties zijn in deze fase vaak hoog opgelopen en het is soms lastig om nog oordeelvrij naar elkaar te luisteren. In dit geval kan therapie helpen om inzicht te krijgen in de situatie op basis van gevoelens, gedachten en gedrag.

Preventief
Meestal denken koppels aan partnerrelatietherapie wanneer de problemen dusdanig groot zijn dat ze er samen niet meer uit lijken te komen. Partnerrelatietherapie kan echter ook worden gezien als een goede onderhoudsbeurt van de relatie. In de beste relaties komen irritaties of moeilijkheden voor. Om te voorkomen dat deze irritaties zich ontwikkelen tot serieuze obstakels in de relatie, kan het zinvol zijn hier vroegtijdig aandacht aan te besteden in therapie. Met elkaar wordt onderzocht waar de knelpunten zitten en hoe we de relatie mogelijk weer in balans kunnen krijgen. Doordat vroegtijdig wordt ingegrepen kan deze balans al in een aantal sessies worden hervonden.

Mediation
Wanneer je als koppel hebt besloten dat het beëindigen van de relatie de beste keuze is, kan partnerrelatietherapie bijdragen aan een respectvol verloop. Vooral indien kinderen bij betrokken zijn, is het van groot belang dat de toekomstige ex-partners op een prettige manier uit elkaar gaan. In de therapie worden gesprekken begeleid en wordt rekening gehouden met emoties en grenzen.

Werkwijze
Praktijk Synergie helpt bij het doorgronden van conflictpunten en ingesleten negatieve gedragspatronen binnen de relatie. In de therapie wordt onderzocht hoe deze patronen zijn ontstaan. Het verkrijgen van inzicht in het eigen gedrag en het gedrag van de partner vormt de basis van een nieuwe evenwichtige relatie. Tijdens de therapie wordt toegewerkt naar hernieuwde wederzijdse emotionele betrokkenheid, vertrouwen, geborgenheid, intimiteit en gehechtheid. Daarnaast besteedt de therapie aandacht aan het toepassen van de opgedane kennis bij dagelijkse problemen en routines. Dit vergroot de kans dat de effecten van de therapie ook op lange termijn standhouden.

Praktisch
Na de eerste kennismaking stellen we met elkaar een behandelplan op waarbij de behoeften en wensen van alle betrokkenen goed in kaart worden gebracht. Tevens leggen we in dit behandelplan gemeenschappelijke realistische einddoelen vast, zodat voor eenieder inzichtelijk is waar er in de therapie aan gewerkt wordt. Voor de start van de eerste therapiesessie wordt een richtlijn afgesproken van het te verwachten aantal behandelingen. Deze wordt bepaald aan de hand van de omvang van de problematiek. Tussentijds wordt de voortgang regelmatig geëvalueerd om het proces goed te monitoren. In onderling overleg wordt bepaald wanneer de behandeling beëindigd wordt.

Maak een afspraak