Menu

Individuele relatietherapie

Waarom individuele therapie?
Iedereen is wel eens angstig, somber, verdrietig, boos of onzeker. Het zijn gezonde gevoelens die ons vaak juist helpen om ons bewust te maken van onderliggende behoeften. Emoties vertellen ons wat we wel en niet fijn vinden. Het is echter ongezond wanneer we deze gevoelens gedurende het grootste deel van de dag ervaren. Het heeft dan te veel invloed op het dagelijks functioneren, waardoor uw leven op een negatieve manier beïnvloed wordt. Therapie kan inzicht geven in de oorzaak van uw klachten en in factoren die de klachten in stand houden. Inzicht is de eerste stap naar verandering.

In therapie kan gewerkt worden aan verschillende knelpunten. U kunt hierbij denken aan problemen op het gebied van:

  • onzekerheid
  • angst
  • depressie
  • negatief zelfbeeld
  • opvoeding
  • relatie
  • stress
  • paniek
  • rouwverwerking

Wanneer individuele therapie?
Klachten nemen vaak ongemerkt een steeds heftigere vorm aan. Het gevoel begint meestal op de achtergrond, maar dringt steeds verder door in het dagelijks leven. Uiteindelijk kunnen klachten ervoor zorgen dat u bepaalde situaties of bepaalde mensen gaat ontwijken. Op deze manier ontwijkt u de confrontatie met uw eigen gevoelens en gedachten. Op korte termijn is deze aanpak effectief, want u voelt zich direct opgelucht. Op de lange termijn geeft deze strategie echter meer klachten omdat u vaak negatieve gedachten over uw gedrag krijgt. Zodra u het gevoel heeft belemmerd te worden in uw dagelijks leven, is het belangrijk dat deze neerwaartse spiraal doorbroken wordt. Therapie kan u hierbij helpen.

Werkwijze
Tijdens de therapie wordt onderzocht waardoor uw gedachten en gedrag zijn ontstaan. Tevens wordt gekeken hoe u op dit moment met uw klachten omgaat. Vaak wordt gedrag onbewust in stand gehouden waardoor de klachten aanhouden. Inzicht in deze processen helpt bij het veranderen van gedachten en gedrag waardoor uiteindelijk ook uw stemming verbeterd. Tijdens de sessies krijgt u huiswerkopdrachten waardoor u kunt oefenen met een nieuwe aanpak van uw problemen. Aan het eind van de behandelingen leert u hoe u een terugval in oude patronen kunt voorkomen.

Praktisch
Na de eerste kennismaking stellen we met elkaar een behandelplan op waarbij de hulpvraag goed in kaart wordt gebracht. Tevens leggen we in dit behandelplan realistische einddoelen vast, zodat inzichtelijk is waar er in de therapie aan gewerkt wordt. Voor de start van de eerste therapiesessie wordt een richtlijn afgesproken van het te verwachten aantal behandelingen. Deze wordt bepaald aan de hand van de omvang van de problematiek. Tussentijds wordt de voortgang regelmatig geëvalueerd om het proces goed te monitoren. In onderling overleg wordt bepaald wanneer de behandeling beëindigd wordt.